Ίσως για μένα, το να οδηγηθώ σε μια σφαίρα είναι ένας τρόπος στερέωσης ενός σταθερού σημείου, που έλκει και ταυτόχρονα λαμβάνει χώρο στον σχηματισμό της, στην  ελεύθερα αιωρούμενη μορφή της. Και αυτό μου προσφέρει μια αίσθηση γαλήνης. Είναι ένα φαινόμενο που με ώθησε να ανακαλύψω ότι η σφαίρα συμβολίζει, σε πολλά πεδία, την ανάγκη του ανθρώπου να βρει μια αναγνώριση της θεότητας.